Sheep shearing
Sheep shearing
National calendar of the shepherds, Ed. 1497
Bibliothèque National de France, Paris

 


Back